Archiwum Polityki

Pierwszy wywiad z Jerzym Giedroyciem

Jerzy Baczyński napisał we wspomnieniu o Jerzym Giedroyciu (POLITYKA 39), że pierwszy wywiad z Nim w prasie oficjalnej ukazał się w „Polityce”, zastrzegając „o ile czegoś nie przeoczyłem”. Otóż przeoczył: pierwszy wywiad z red. Giedroyciem ukazał się w „Przeglądzie Tygodniowym”, gdzie wówczas pracowałem, zaś dużo ciekawsza od samego wywiadu (który był zdawkowy) jest jego historia. Ówczesnym zwyczajem trafił on przed drukiem na biurko sekretarza KC ds.

Polityka 41.2000 (2266) z dnia 07.10.2000; Listy; s. 89
Reklama