Archiwum Polityki

Nowy kodeks

Jeżeli prezydent podpisze ustawę, to nowy kodeks handlowy wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku. Przestanie wtedy obowiązywać kodeks pochodzący z 1934 r. Według nowego prawa łatwiej będzie dzielić i łączyć firmy. Drobni akcjonariusze będą pozbawieni możliwości blokowania uchwał walnego zgromadzenia. Zarządy spółek otrzymają większe kompetencje, będą mogły podnosić kapitał firm bez zgody walnego zgromadzenia. Istotną zmianą jest wprowadzenie wymogu posiadania minimalnego kapitału do założenia spółki z o.

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Gospodarka; s. 65
Reklama