Archiwum Polityki

Kasę wyprowadzić

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi usiłuje wydać na zakup luksusowej siedziby w centrum Warszawy prawie 36 mln zł. Chce to uczynić bez przetargu – to najpoważniejszy z zarzutów, jakie postawiliśmy w artykule (POLITYKA 37). Poniżej drukujemy polemiczne stanowisko UNFE, odpowiedź autorki i tekst interpelacji poselskiej w poruszonej w artykule sprawie.

1.  W związku z sugestiami dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości przy zakupach w trybie zamówień publicznych, dokonywanych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, informuję, że wszelkie zakupy UNFE za rok 1999 zostały poddane szczegółowej analizie Najwyższej Izby Kontroli. W wystąpieniu pokontrolnym wiceprezes NIK Zbigniew Wesołowski napisał w punkcie nr 8: Ustalenia kontroli wskazują, że w 1999 r. Urząd prawidłowo dokonywał wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw: o finansach publicznych i z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówienia publicznych. (...)

2.

 W ustaleniach dotyczących wyboru banku prowadzącego rachunek środka specjalnego, NIK również nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Gdyby autorka artykułu zamiast opierać się na wątpliwościach, o których anonimowo informuje poufnie jeden z pracowników UNFE, zechciała uzyskać tę informację od rzecznika prasowego, dowiedziałaby się, że oferta wybrana przez UNFE była najkorzystniejsza, a wątpliwości całkowicie nieuzasadnione. Dowiedziałaby się także, że UNFE obecnie organizuje przetarg nie dlatego, że rzekomo koło sprawy zaczął się robić szum, ale ponieważ upływa termin dotychczasowej umowy zawartej na prowadzenie rachunku środka specjalnego.

3.

 Przesyłanie dziennych informacji do UNFE na temat inwestycji funduszy emerytalnych nie jest, jak sądzi autorka, biurokratycznym żądaniem, lecz wymogiem prawa w celu ochrony interesu członków funduszy, stosowanym także w szeregu innych krajów. Rozwiązanie to było między innymi doradzone stronie polskiej przez ekspertów Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego. (...)

4.

 Red. Solska napisała: „Rzecznik UNFE pytany, kto wygrał przetarg na dostawę komputerów, zapewnia że.

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Gospodarka; s. 72
Reklama