Archiwum Polityki

Czas na czesne

Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Woźnickim, rektorem Politechniki Warszawskiej, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Czy młodzi ludzie, przyjęci w tym roku na bezpłatne studia dzienne w uczelniach państwowych, dowiedzą się lada miesiąc, że muszą płacić za naukę?

Nie spodziewam się. Co więcej, myślę, że nie należy tego oczekiwać w krótkim czasie.

To znaczy, że nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która miała trafić do Sejmu przed rokiem, jest nadal przedmiotem sporów? Nadal nie ma zgody co do sposobu pogodzenia konstytucyjnego zapisu o bezpłatności nauczania w szkołach publicznych ze stanem faktycznym i z licznymi pomysłami na sprawiedliwsze rozłożenie kosztów nauki?

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Społeczeństwo; s. 86
Reklama