Archiwum Polityki

Dział kadr

Łukasz Bald (31 l.) został prezesem GE Banku Mieszkaniowego SA w Warszawie. Ukończył prawo w Uniwersytecie Łódzkim oraz University of Southampton w Wielkiej Brytanii. Podyplomowe studia prawnicze odbył w Center European University w Budapeszcie, a także w uniwersytetach amerykańskich (ma m.in. dyplom Master of Law in Intern. Business Law). Pracę zawodową rozpoczął w kancelarii adwokackiej Hogan & Hartson (1993–95), skąd przeszedł na stanowisko asystenta wiceprezesa w Powszechnym Banku Gospodarczym. Od 1997 r. był dyrektorem Departamentu Bankowości Detalicznej, a następnie Bankowości Hipotecznej w LG Petro Bank. Żona pracuje w Sądzie Rejonowym w Zgierzu. Mają córkę (2,5 roku) i syna (pół roku). Interesuje się literaturą anglosaską, a w wolnych chwilach kibicuje łódzkiemu Widzewowi.

Airo Orav

(35 l.) został ambasadorem Republiki Estońskiej w Polsce. Absolwent wydziału fizyki i chemii Uniwersytetu Tartu oraz Estońskiej Szkoły Dyplomatycznej. Przez dwa lata był nauczycielem w szkole średniej. W służbie zagranicznej od 1992 r. Zaczynał jako II sekretarz w Departamencie Politycznym MSZ, gdzie zajmował się sprawami OBWE. W l. 1995-98 był I sekretarzem stałej misji Republiki Estońskiej przy OBWE w Wiedniu. Po powrocie do kraju zajmował się w MSZ sprawami NATO i UZE. Ostatnio był kierownikiem wydziału w Departamencie Politycznym MSZ (polityka bezpieczeństwa i organizacje międzynarodowe). Uczestnik kursów ONZ w Genewie, Wiedniu i Nowym Jorku oraz w Centrum Marshalla w Niemczech na temat polityki rozbrojenia i bezpieczeństwa. Żonaty, ma córkę i dwóch synów.

Prof. dr Aldona Kamela-Sowińska

(50 l.), dotychczasowa podsekretarz stanu, została sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiada m.in. za prywatyzację przemysłu zbrojeniowego i spółek strategicznych oraz ewidencję majątku państwowego.

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Dział kadr; s. 111
Reklama