Archiwum Polityki

Dział kadr

Gen. dyw. Leszek Chyła (53 l.) został dowódcą Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Ukończył Technikum Kolejowe, a następnie Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służył w 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej, a w l. 1972–75 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP. W 1976 r. wyjechał na Misję Pokojową do Egiptu. Potem służył w 1 Dywizji Zmechanizowanej, a w l. 1984–86 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. Od 1988 r. w Sztabie Generalnym WP, m.in. był szefem Zarządu Operacyjno-Planistycznego. Kierował pracami nad projektem Programu integracji z NATO: Modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998–2012. Ostatnio był zastępcą dowódcy Wojsk Lądowych – szefem Sztabu. Pierwszą gwiazdkę generalską otrzymał w 1993 r., drugą – generała dywizji – 15 sierpnia br. Żonaty, dwóch synów.

Wojciech Stefan Jasiński

(52 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zajmie się reformą struktury terytorialnej sądownictwa i sprawami kadr w resorcie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył także kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W l. 1972–73 był inspektorem kredytowym w oddziale NBP w Płocku, a następnie inspektorem i kierownikiem wydziału w płockim Urzędzie Miasta. W l. 1980–85 kierownik sklepu w Społem PSS Zgoda. Od 1983 r. jest radcą prawnym. W l. 1990–91 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w woj. płockim. W l. 1992–97 pracownik NIK (dyrektor delegatury w Warszawie, dyrektor Zespołu Finansów i Budżetu i dyrektor Departamentu Budżetu Państwa). Prezesem Izby był wówczas Lech Kaczyński, który obecnie jest jego przełożonym w resorcie sprawiedliwości. Po odejściu z NIK był prezesem zarządu Srebrna sp.

Polityka 39.2000 (2264) z dnia 23.09.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama