Archiwum Polityki

Konkurencja dla PKP

Państwowe PKP są zadłużone i jadą na stratach. Być może wkrótce w ogóle nie będą jechać z braku prądu. Coraz częściej odmawiają też przewozu towarów i pasażerów w miejsca bardziej odludne, bo to nieopłacalne. Dawniej byłaby to rozpacz (albo przynajmniej powód do protestu) dla miejscowej ludności – dzisiaj staje się to okazją dla konkurencji. Oto Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Rybniku złożyło wniosek o udzielenie koncesji na przewozy na Śląsku, Pomorzu i w Lubuskiem.

Polityka 37.2000 (2262) z dnia 09.09.2000; Gospodarka; s. 58
Reklama