Archiwum Polityki

Polski monopol odwykowy

Raport pt. „Polska szkoła odwyku” (POLITYKA 28) dotknął całego splotu problemów, o których zazwyczaj nikt u nas głośno nie mówi. Jedną z takich spraw jest funkcjonowanie pozabudżetowego funduszu celowego, powstałego z tzw. korkowego, który pozostaje w dyspozycji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

W rozporządzeniach ministra zdrowia (z 5 marca 1988 oraz z 31 grudnia 1999) jako placówka właściwa do kształcenia terapeutów został wskazany Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie tych rozporządzeń dyrektor PARPA odmawia zorganizowania egzaminu dla absolwentów kursów prowadzonych przez inne niż ten Instytut placówki.

Wydawany przez PARPA za publiczne pieniądze specjalistyczny dwumiesięcznik „Terapia uzależnienia i współuzależnienia” odmawia nawet zamieszczania ogłoszeń oraz informacji na temat innych szkoleń.

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Kraj; s. 28
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >