Archiwum Polityki

Ostrzeżenie

Pragnęlibyśmy – ku przestrodze osobom kandydującym na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej – zwrócić uwagę na istotne zaszłości dziejowe w czasach najnowszych. Oto, od chwili pojawienia się w ustroju II Rzeczypospolitej urzędu prezydenta, mieliśmy (nie biorąc pod uwagę prezydentów działających na emigracji) siedmiu prezydentów. Ich losy były następujące:

– Gabriel Narutowicz został zastrzelony.

– Stanisław Wojciechowski drogą krwawego zamachu stanu został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska.

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Fusy plusy i minusy; s. 91
Reklama