Archiwum Polityki

Ostrzeżenie

Pragnęlibyśmy – ku przestrodze osobom kandydującym na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej – zwrócić uwagę na istotne zaszłości dziejowe w czasach najnowszych. Oto, od chwili pojawienia się w ustroju II Rzeczypospolitej urzędu prezydenta, mieliśmy (nie biorąc pod uwagę prezydentów działających na emigracji) siedmiu prezydentów. Ich losy były następujące:

– Gabriel Narutowicz został zastrzelony.

– Stanisław Wojciechowski drogą krwawego zamachu stanu został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska.

– Ignacy Mościcki ewakuował się z kraju i zmarł w niedostatku.

Natomiast po wojnie:

– Bolesław Bierut zmarł w niejasnych okolicznościach (ze strachu?) w Moskwie.

– Wojciech Jaruzelski do dziś stawiany jest przed sądem.

– Lech Wałęsa obwiniony jest o to, że jako agent „Bolek” współpracował z SB, dokonawszy skutkiem tego obalenia ustroju.

– Aleksander Kwaśniewski pomawiany jest o to, iż działał jako agent „Alek” w niejasnych okolicznościach.

Biorąc pod uwagę tę garść faktów dziejowych sądzimy, iż los kolejnego prezydenta będzie niewątpliwie świetlany.

Grono historyków ze „szkoły krakowskiej”, zgromadzone przy kawie w Hotelu Grand:

Józef Buszko, Stanisław Grodziski, Karolina Grodziska, Aleksander Krawczuk, Antoni Podraza, Marian Zgórniak

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Fusy plusy i minusy; s. 91
Reklama