Archiwum Polityki

Dział kadr

Włodzimierz Tomaszewski (44 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. W latach osiemdziesiątych był kierownikiem działu organizacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarność Ziemi Łódzkiej (następnie Zarządu Regionalnego Związku). Od 1990 r. wraz z Grzegorzem Palką, pierwszym prezydentem Łodzi, współtworzył reformę samorządową. Był sekretarzem miasta Łodzi, a potem sekretarzem Unii Metropolii Polskich.

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Dział kadr; s. 92
Reklama