Archiwum Polityki

Dział kadr

Włodzimierz Tomaszewski (44 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. W latach osiemdziesiątych był kierownikiem działu organizacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarność Ziemi Łódzkiej (następnie Zarządu Regionalnego Związku). Od 1990 r. wraz z Grzegorzem Palką, pierwszym prezydentem Łodzi, współtworzył reformę samorządową. Był sekretarzem miasta Łodzi, a potem sekretarzem Unii Metropolii Polskich. Wydawał w Łodzi pismo „Wiadomości Samorządowe”, był publicystą w Tygodniku Samorządowym „Wspólnota”. Współtwórca Zespołu Samorządowego Instytutu Lecha Wałęsy (1996 r.). W końcu 1997 r. został doradcą premiera; współpracując z Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Ustrojowej Państwa odpowiadał za przygotowanie ustaw kompetencyjnych. Był sekretarzem ze strony rządu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Żona jest anestezjologiem, syn został studentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej. Hobby: sztuka tańca, antropologia kultury.

Prof. Andrzej Babuchowski

(50 l.) został wybrany w wyniku konkursu na dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. FAPA jest instytucją wyspecjalizowaną we wdrażaniu i nadzorowaniu programów służących polskiemu rolnictwu i wsi, finansowanych ze środków PHARE. Absolwent Wydziału Technologii Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, studia doktoranckie w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W l. 1976–1982 był pracownikiem tej uczelni. Przez kolejne trzy lata wykładał na Uniwersytecie Nigeryjskim w Nsukka, a potem (1985–87) – na Uniwersytecie Stanowym Iowa w Ames, USA. Jest specjalistą w dziedzinie biotechnologii żywności. Żona prowadzi własną działalność gospodarczą.

Polityka 35.2000 (2260) z dnia 26.08.2000; Dział kadr; s. 92
Reklama