Archiwum Polityki

„Żony polityków wyszły z cienia”

Zofia Gomułkowa nie zawsze była „żoną domową” (POLITYKA 40). Nie wiem nic o jej działalności przed 1939 r. i w czasie konspiracji w GG, natomiast z całą pewnością odgrywała znaczną rolę w latach 1945–1948. Znajdowała się wprawdzie w cieniu nie pełniąc stanowisk wybieralnych w PPR, ale była – obok Zenona Kliszki – głównym zarządzającym kadrami PPR. Szczególnie w latach 1945–1946 zajmowała się przydzielaniem pracy osobom, b. członkom KPP lub jej przybudówek, wracającym „z głębi” ZSRR. Ponadto, jak wskazują niektóre dokumenty z Archiwum Akt Nowych, do jesieni 1948 r. prowadziła coś w rodzaju czarnej kasy KC PPR, do której spływały m.in. kosztowności, obce waluty rekwirowane przez UBP podczas rewizji (z całą pewnością podczas aresztowań volksdeutschy i Niemców). „Kasę” tę zdała protokolarnie w listopadzie 1948 r. Nie były to więc zajęcia „domowe”.

Andrzej Paczkowski

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Listy; s. 87
Reklama