Archiwum Polityki

Dział kadr

Marek Michał Zdrojewski (39 l.) został przez premiera powołany na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W l. 80. działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Do niedawna członek ZChN. W l. 1990–91 pełnomocnik wojewody gdańskiego ds. prywatyzacji. Następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W l. 1994–96 r. dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Telewizji Polskiej (za prezesury Wiesława Walendziaka). Był także konsultantem prezesa Banku Handlowego i prowadził działalność konsultingową. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym IV NFI Progress i ZNTK w Lublinie. Od października 1997 r. do marca 1999 r. (do czasu utraty rekomendacji ZChN) był ministrem łączności w rządzie premiera Jerzego Buzka. Od maja 1999 r. członek Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Żonaty, ma syna.

Dr Tadeusz Diem

(60 l.) został podsekretarzem stanu ds. polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Zastąpił Bogdana Klicha, związanego z Unią Wolności. Będą mu podlegały departamenty współpracy z NATO, bezpieczeństwa międzynarodowego i wojskowych spraw zagranicznych. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej został pracownikiem naukowym (doktor nauk chemicznych). Wykładał w USA. Działacz Solidarności. W l. 1989–90 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i pełnomocnik rządu ds. organizacji wykorzystania pomocy 24 państw zachodnich w dziedzinie dóbr intelektualnych. W l. 1992–97 ambasador RP w Kanadzie. Od listopada 1997 r. był dyrektorem generalnym w MON. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Prof. Grzegorz Opala

(58 l.) został ministrem zdrowia. Resort objął po zmarłej Franciszce Cegielskiej.

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama