Archiwum Polityki

Dział kadr

Marek Michał Zdrojewski (39 l.) został przez premiera powołany na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W l. 80. działał w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Do niedawna członek ZChN. W l. 1990–91 pełnomocnik wojewody gdańskiego ds. prywatyzacji. Następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W l. 1994–96 r. dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego Telewizji Polskiej (za prezesury Wiesława Walendziaka).

Polityka 46.2000 (2271) z dnia 11.11.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama