Archiwum Polityki

Odnowa i odmowa

Po trzech tygodniach dyskusji AWS znalazła się na dobrą sprawę w punkcie wyjścia: Marian Krzaklewski, podpierając się związkiem zawodowym, politykami wywodzącymi się z Solidarności i przegranymi politykami SKL i ZChN (w demokratycznych wyborach stracili władzę w swych ugrupowaniach i udali się ochoczo pod skrzydła Krzaklewskiego), nie chce ustąpić. Natomiast partie wspierane już wyraźnie przez marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, który zdaje się wreszcie brać inicjatywę polityczną w swoje ręce, mówią: stwórzmy federację, która następnie przekształci się w komitet wyborczy, zarządzajmy całym ugrupowaniem kolektywnie albo rozejdźmy się.

Jest to niemal ten sam pomysł, który tuż po wyborach zgłosił najpierw Jan Maria Rokita, a w ślad za nim przedstawiciele chadeków i ZChN. Jego istota polega na tym, by związek zawodowy Solidarność nie uczestniczył w AWS bezpośrednio i to jako jeden z najważniejszych podmiotów politycznych. Idzie o to, by partie przejęły ostatecznie rolę reprezentacji politycznej, a Krzaklewski stał się tylko jednym z przywódców całej formacji. Członkami federacji byłyby więc trzy partie domagające się ustąpienia Krzaklewskiego i Ruch Społeczny AWS, który przecież po to powstał, by stać się tym ugrupowaniem, do którego Solidarność będzie miała zaufanie i który stanie się gwarantem reprezentacji związkowych interesów.

Polityka 45.2000 (2270) z dnia 04.11.2000; Wydarzenia; s. 18
Reklama