Archiwum Polityki

Inwalida niesie ulgę

Prawie 98 tys. orzeczeń o niepełnosprawności wydały w pierwszym półroczu br. zespoły orzekające. To dużo, bo rok wcześniej było ich w sumie 132 tys., a w 1998 r. – ok. 130 tys. Taki dokument o tyle jest cenny, że ułatwia obecnie znalezienie pracy dając ulgi zakładom pracy chronionej. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów do każdego niepełnosprawnego zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej budżet państwa dopłaca miesięcznie 1180 zł, m.

Polityka 45.2000 (2270) z dnia 04.11.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama