Archiwum Polityki

Przetargowe przykrości

Zaognia się spór o warunki przetargu na 5 licencji telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS). Operatorzy już istniejących w Polsce sieci kwestionują ustawową konieczność udostępnienia własnej infrastruktury nowym operatorom UMTS (tzw. roaming krajowy). Odrzucają też zaskakujący wymóg wystawiania weksli in blanco na sumę 700 mln euro, co ma uchronić ministerstwo przed udziałem w przetargu wątpliwych spółek. Ich zdaniem oczekiwania Ministerstwa Łączności są przesadne, dokumentacja przetargowa przygotowana niechlujnie, a żądanie weksla, zważywszy także czas, jaki pozostał do zakończenia przyjmowania ofert (10 listopada br.

Polityka 45.2000 (2270) z dnia 04.11.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama