Archiwum Polityki

Przetargowe przykrości

Zaognia się spór o warunki przetargu na 5 licencji telefonii komórkowej trzeciej generacji (UMTS). Operatorzy już istniejących w Polsce sieci kwestionują ustawową konieczność udostępnienia własnej infrastruktury nowym operatorom UMTS (tzw. roaming krajowy). Odrzucają też zaskakujący wymóg wystawiania weksli in blanco na sumę 700 mln euro, co ma uchronić ministerstwo przed udziałem w przetargu wątpliwych spółek. Ich zdaniem oczekiwania Ministerstwa Łączności są przesadne, dokumentacja przetargowa przygotowana niechlujnie, a żądanie weksla, zważywszy także czas, jaki pozostał do zakończenia przyjmowania ofert (10 listopada br.) – kuriozalne. Operatorzy GSM zapowiadają, że jeśli w najbliższych dniach nie uda się wyjaśnić wątpliwości, a resort nie wprowadzi autopoprawek, poważnie zastanowią się nad sensem uczestnictwa w tej grze. Przetarg na UMTS musi być rozstrzygnięty jeszcze w grudniu. Po tym terminie, zgodnie z ustawą, zostałby przesunięty na 2001 r.

Polityka 45.2000 (2270) z dnia 04.11.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama