Archiwum Polityki

Bez pracy

Od trzech miesięcy wzrasta wyraźnie bezrobocie. W końcu września zajęcia szukało ponad 2,5 mln osób, a stopa bezrobocia wzrosła do 14 proc. Sytuacja pogarsza się we wszystkich województwach. Bez prawa do zasiłku pozostaje obecnie aż 80,2 proc. bezrobotnych. Rośnie też udział bezrobotnych ze zwolnień grupowych. Duże zakłady przemysłowe mają widać coraz większe kłopoty. Niestety, nie jest to jeszcze apogeum. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa, iż pod koniec roku stopa bezrobocia wzrośnie do 15 proc.

Polityka 45.2000 (2270) z dnia 04.11.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama