Archiwum Polityki

Tydzień na świecie

21 przywódców Ligi Arabskiej obradujących w Kairze postanowiło – pod naciskiem Stanów Zjednoczonych – nie zrywać stosunków z Izraelem, ale także nie nawiązywać z nim żadnych nowych kontaktów i przerwać rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej w regionie. Uczestnicy szczytu wystąpili do ONZ o powołanie międzynarodowego trybunału, który „osądziłby zbrodnie Izraela na wzór trybunałów do spraw Rwandy i Jugosławii”, zażądali też interwencji sił pokojowych ONZ w Strefie Gazy.

Polityka 44.2000 (2269) z dnia 28.10.2000; Tydzień na świecie; s. 14
Reklama