Archiwum Polityki

Dział kadr

Maciej Łukasiewicz (59 l.) został redaktorem naczelnym „Rzeczpospolitej”. Ukończył archeologię śródziemnomorską w UW. Na drugim roku studiów zaczął pisać do „Wiedzy i Życia”. Następnie pracował w prasie wydawanej przez Stronnictwo Demokratyczne (był członkiem tej partii). W pierwszych dniach stanu wojennego wyrzucony z pracy w „Kurierze Polskim” (był tam sekretarzem redakcji). Następnie pracował w „Poradniku Sprzedawcy Żywności” i w spółdzielni Agencja Omnipress, założonej przez dziennikarzy usuniętych z pracy w stanie wojennym. W 1984 r. założył niezależny kwartalnik „Wolne pismo MOST”, a następnie podziemne Wydawnictwo MOST. Od 1989 r. był I zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, od lipca br. p.o. naczelnego. W l. 1990–96 wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, obecnie członek Rady Etyki Mediów. Autor ośmiu książek, m.in. „Weryfikacji”, w której opisał sytuację dziennikarzy w stanie wojennym. Żonaty, dwie córki.

Sten Lundbo

(60 l.) został ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce. Absolwent Norweskiej Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Bergen. W 1968 r. został attaché w ambasadzie w Bangkoku. Potem był sekretarzem ambasady w Paryżu. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Politycznym MSZ. W l. 1978–82 szef wydziału studiów i analiz MSZ, a następnie m.in. minister pełnomocny ds. rozbrojenia w stałym przedstawicielstwie Norwegii przy Biurze ONZ w Genewie. W kolejnych latach był m.in. zastępcą dyrektora generalnego w MSZ ds. kontroli eksportu uzbrojenia i wyposażenia wojskowego oraz przewodniczącym Grupy Kontroli Technologii Rakietowych. Ostatnio był ambasadorem i stałym przedstawicielem Norwegii przy Radzie Europy w Strasburgu.

Polityka 44.2000 (2269) z dnia 28.10.2000; Dział kadr; s. 109
Reklama