Archiwum Polityki

Domowe biuro

Domowe biuro to już nie tylko slogany reklamowe producentów. W Europie ponad 22 mln osób dzięki sieciom komputerowym pracuje – nie wychodząc z domu — na własną rękę prowadząc małą firmę lub w niewielkim zespole, będącym częścią większej struktury. Również duże przedsiębiorstwa coraz więcej zadań zlecają w tzw. systemie telepracy.

Przebywanie w tradycyjnym biurze ma coraz mniejsze znaczenie, bardziej liczy się to, czy ludzie wykonują swoje zadania i czy można się z nimi w razie potrzeby skontaktować. Na rozwój telepracy wpływa także wysoki koszt powierzchni biurowej, wykorzystanej w większości przypadków zaledwie przez 20 proc. czasu pracy. Niektóre duże firmy próbują metody „biurek przechodnich”; stanowisko jest udostępniane różnym pracownikom, obecnym danego dnia w biurze. Typowym przykładem może być międzynarodowa firma doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i informatyki PA Consulting Group z Londynu, w której 650 osób pracuje przy zaledwie 250 biurkach.

Dodatki 43.2000 + Polityka. Internet. e-biznes (90079) z dnia 21.10.2000; s. 14
Reklama