Archiwum Polityki

Łucznik pada

Zarząd radomskiej fabryki zbrojeniowej złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Jego dług przekroczył 100 mln zł, a moce produkcyjne zakładów wykorzystane są tylko w jednej dziesiątej. Zakłady Łucznik są typowym przykładem trudności, z jakimi od lat boryka się branża zbrojeniowa (spadek zamówień, przestarzały park maszynowy i przerost zatrudnienia). Ogłoszenie upadłości firmy może być dla niej ratunkiem – w ostatecznym rachunku nie musi oznaczać fizycznej likwidacji, a restrukturyzację – czyli podział na mniejsze spółki, ograniczenie zatrudnienia i podjęcie bardziej nowoczesnej produkcji, na którą firma znajdzie zbyt. Problemem dla rządu jest znalezienie pieniędzy na odprawy dla zwalnianych pracowników. Ten wariant naprawczy został już przećwiczony przy okazji sanacji mieleckiej spółki zbrojeniowej.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama