Archiwum Polityki

Dział kadr

Tamas Katona (68 l.) został ambasadorem Republiki Węgierskiej w Polsce. Absolwent Archiepiscopalnej Szkoły Wyższej – Rakoczianum w Budapeszcie oraz Uniwersytetu im. Loranda Eotvosa. W l. 1954–61 był kierownikiem bibliotek publicznych. Przez następne pięć lat pracował w wydawnictwach i równolegle wykładał historię Węgier XIX w. w Uniwersytecie im. Eotvosa. W l. 1986–90 profesor Uniwersytetu w Szeged. W  l. 1990–98 członek parlamentu z ramienia Węgierskiego Forum Demokratycznego oraz Węgierskiej Demokratycznej Partii Ludowej.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Dział kadr; s. 93
Reklama