Archiwum Polityki

Dział kadr

Tamas Katona (68 l.) został ambasadorem Republiki Węgierskiej w Polsce. Absolwent Archiepiscopalnej Szkoły Wyższej – Rakoczianum w Budapeszcie oraz Uniwersytetu im. Loranda Eotvosa. W l. 1954–61 był kierownikiem bibliotek publicznych. Przez następne pięć lat pracował w wydawnictwach i równolegle wykładał historię Węgier XIX w. w Uniwersytecie im. Eotvosa. W l. 1986–90 profesor Uniwersytetu w Szeged. W l. 1990–98 członek parlamentu z ramienia Węgierskiego Forum Demokratycznego oraz Węgierskiej Demokratycznej Partii Ludowej. W tym samym czasie był m.in. sekretarzem stanu w MSZ, sekretarzem stanu w Urzędzie Premiera, burmistrzem Dzielnicy Zamkowej w Budapeszcie, członkiem Międzynarodowej Rady Parlamentarnej i prezesem Związku Skautów Węgierskich. Jest przewodniczącym Fundacji Manfreda Woernera (NATO) w Budapeszcie. Ostatnio był profesorem Protestanckiego Uniwersytetu im. Gaspara Karollego w Budapeszcie. Zna angielski, niemiecki, francuski, rumuński i arabski. Żonaty, troje dzieci.

Jacek Wilkoszewski

(30 l.) został prezesem Zarządu Dyrekcji Eksploatacji Cystern sp. z o.o. Absolwent Wydziału Ekonomii (kierunek zarządzanie i marketing) SGGW AR w Warszawie oraz podyplomowych studiów finansowych w SGH. Ukończył liczne szkolenia i seminaria w zakresie zarządzania, finansów i rynku kapitałowego. W 1994 r. po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Od 1993 r. jest związany zawodowo z rynkiem kapitałowym i finansami. Pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo-Handlowego SA oraz w NFI im. E. Kwiatkowskiego. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Portfela w XI NFI. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej DEC GAZ sp. z o.o. Żonaty, ma 1,5-roczną córkę. Hobby: żeglarstwo i podróże.

Jakub Tropiło

(36 l.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Dział kadr; s. 93
Reklama