Archiwum Polityki

Opinie

Bp. Tadeusz Pieronek
rektor PAT w Krakowie:

– Gdyby Jezus Chrystus wystartował w tych wyborach, mógłby je przegrać?
– Mógłby przegrać. To jest dramat. (...)
Czy to wina obozu posierpniowego, że Kwaśniewski zwyciężył?
– Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Poparcie dla Kwaśniewskiego jest wynikiem błędów obozu posierpniowego, który nie tylko się kłóci, ale żre. Obozu, który bierze tyle, ile posiadanie władzy pozwala. Utrwala swój stan posiadania, bynajmniej nie polityczny, ale materialny. Obsadza swoimi, nie zawsze kompetentnymi ludźmi różne urzędy, na wzór nomenklatury PZPR. Jest mi o tym bardzo przykro mówić, ale krytykowałem za to lewicę, nie mogę więc nie krytykować prawicy, bo robi to samo. (...)
Marian Krzaklewski i Leszek Balcerowicz nie sprawdzili się jako przywódcy?
– Obaj nie sprawdzili się jako przywódcy. Rozpad koalicji był wielkim błędem. Krzaklewski nie potrafił utrzymać w ryzach swego obozu, dopuszczał do nieustannych pyskówek. Nie sprawdził się, bo był przywódcą zza ściany. Bardzo wielka postać, jaką jest premier Buzek, stała bez przerwy w cieniu i miała związane ręce”.
(W rozmowie z Pawłem Siennickim i Bogdanem Rymanowskim, „Nowe Państwo”, 13 X)

 

Joanna Modzelewska i Marlena Wierzejska
przewodnicząca Samorządu Studentów i przewodnicząca Parlamentu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:


„Szanowny Księże Rektorze!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zerwania związku naszej uczelni z osobą Andrzeja Olechowskiego, który przyznał się publicznie, iż był współpracownikiem tajnych służb PRL.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Opinie; s. 96
Reklama