Archiwum Polityki

„Proza życia”

Maja Wolny (POLITYKA 7) ubolewa nad słabością naszego rynku księgarskiego i niską sprzedażą powieści współczesnych prozaików. Sądzę, że współczesna proza nadal hołduje horyzontalnie „małemu realizmowi”. Nie ma w niej dzieł ambitnych, podejmujących wielkie problemy naszych czasów, jak choćby nawet nagrodzona przed dwoma laty powieść Wiesława Myśliwskiego „Widnokrąg”, zawierająca obok zagadnień ogólnoludzkich również epicki obraz epoki w przekroju półwiecza.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Listy; s. 101
Reklama