Archiwum Polityki

Częstotliwość sprzedam

W ostatnich tygodniach („Pocztmajstrzy” oraz „Częstotliwość sprzedam”, POLITYKA 7 i 8) opisaliśmy, jak ZChN przejmuje kluczowe stanowiska w resorcie łączności, poczcie i Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. PAR jest agendą ministerstwa, głównym – wbrew zapisom konstytucyjnym – dysponentem przydzielanych stacjom telewizyjnym i radiowym częstotliwości, czyli narzędzi pracy w eterze. Dlatego jest tak pożądanym przez polityków łupem. Oto list nadesłany w sprawie PAR od Artura Pasika, p.o. zastępcy dyrektora gabinetu prezesa Agencji.

Wstępem do rozmowy z red. Wojciechem Markiewiczem (POLITYKA 8) zaznaczonym już telefonicznie była instrukcja o szczególnych zasadach wykorzystania informacji, dotyczących działalności statutowej PAR, jak też i szczególnym trybie uzyskiwania odpowiedzi na pytania dotyczące statutowej działalności PAR (pytania i odpowiedzi, w myśl wewnętrznych przepisów PAR w kontaktach z mediami, nie sprzecznych jednak z prawem prasowym, muszą być przekazywane na piśmie).

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Listy; s. 102
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >