Archiwum Polityki

„Byrcyn wyrcy”

Pracowałem w parku narodowym Yellowstone i poczyniłem spostrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki Amerykanie administrują terenami parkowymi.

Yellowstone, podobnie jak reszta parków narodowych, jest własnością federalną. Strażnicy parkowi (tzw. rangersi) mają te same uprawnienia co policja. Mogą kontrolować samochody, wypisywać mandaty. Jednocześnie do ich obowiązków należy utrzymanie porządku i czystości w parku, wydawanie zezwoleń na obozowanie, wykonywanie i nadzorowanie wszelkich prac o charakterze infrastrukturalnym.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Listy; s. 106
Reklama