Archiwum Polityki

Tydzień w kraju

Pięciu prezydentów, legat papieski i zwierzchnicy trzech polskich kościołów chrześcijańskich zjechali do Gniezna w 1000 rocznicę synodu gnieźnieńskiego (POLITYKA 10 i 11). Zabrakło chorego Vaclava Havla z Czech i Leonida Kuczmy z Ukrainy, który odwołał wizytę z powodu tragicznej katastrofy w jednej z kopalń. Zebrani wzięli udział w mszy ekumenicznej, a ich orędzie milenijne prezydent Aleksander Kwaśniewski odczytał spod pomnika Bolesława Chrobrego. Art. s. 15.

Z czym do Rosji? Między prezydentem a członkami rządu RP doszło do publicznej wymiany zdań na temat polskiej polityki wobec Rosji. Art. s. 16.

Ruchy rządowe. Premier mianował, na co się zanosiło od pewnego czasu, Kazimierza M. Ujazdowskiego (AWS-SKL) na stanowisko ministra kultury. Niespodziewanie natomiast zwolnił ministra łączności Macieja Srebrę i mianował na zwolnione stanowisko Tomasza Szyszkę, także z AWS-ZChN. Oficjalnie o zmianę wystąpiły władze ZChN, zaniepokojone „solową grą i gwiazdorstwem” Srebry, który „budował swą własną pozycję polityczną”. Art. s. 17.

Ministrowie do IPN. Kolegium IPN zarejestrowało nową listę kandydatów na prezesa Instytutu, których przesłucha 20 marca. Wśród 10 osób są obecni szefowie MSWiA: minister Marek Biernacki (AWS) i wiceminister Bogdan Borusewicz (UW). Premier publicznie zdystansował się wobec pomysłu ewentualnego odejścia z rządu świeżo powołanego ministra Biernackiego.

Prawybory niezgody. Ruch Społeczny AWS nie godzi się na prawybory prezydenckie w ramach AWS i krytykuje pozostałe filary Akcji: SKL, ZChN i PPChD za forsowanie tej koncepcji. Marian Krzaklewski oświadczył, że 18 marca władze AWS podejmą decyzję w sprawie prawyborów.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Tydzień w kraju; s. 12
Reklama