Archiwum Polityki

„Dział kadr”

Z prawdziwą przykrością przeczytałem (POLITYKA 8) notatkę o zmianie na stanowisku dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, zawierającą nieprawdziwą i naruszającą dobra osobiste informację o przyczynach odwołania ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego pana Waldemara Matuszewskiego.

Jako pełnomocnik procesowy p. Waldemara Matuszewskiego powołując się na art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe, uprzejmie proszę o sprostowanie informacji, iż przyczyną odwołania był rzekomo „niski poziom artystyczny przedstawień” jak również poinformowanie czytelników, że p.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Listy; s. 106
Reklama