Archiwum Polityki

„Gruczoł sławy”

Pan Jerzy Petrus pozwala sobie na prześmiewczo-kpiarskie uwagi na temat istnienia wawelskiego czakramu (POLITYKA 8), czym bezmyślnie odrzuca marketingową szansę dla podległego mu obiektu. Rozsądniejsze byłoby raczej (...) wypromowanie tajemnicy czakramu, niż sprawę tę ośmieszać i lekceważyć. Zapewne decydenci z regionu jez. Loch Ness są podobnie sceptyczni i nie wierzą w potwora, są jednak odpowiedzialni i czerpią z tej legendy wielkie pieniądze. (...) Myślę, że pan Jerzy Petrus może sobie osobiście wątpić i kpić z wawelskiego czakramu, ale powinien mieć nieco więcej zmysłu menedżerskiego, o czym zapewne mu przypomni – gdy wyciągnie rękę po kolejne dotacje – wojewoda małopolski.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Listy; s. 106
Reklama