Archiwum Polityki

Dział kadr

Ryszard Bociong (48 l.) ponownie został prezesem zarządu Stowarzyszenia Menedżerów w Polsce. Stowarzyszenie liczy ok. 150 członków. Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia ponownie został Sławomir Majman, dyrektor naczelny Biura Reklamy SA. Prezes Bociong jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW. Ma za sobą staż we Francji (reasekuracja wielkich ryzyk), kursy menedżerskie i kurs advanced management. Przez 11 lat pracował w TUiR WARTA (w l. 1983–86 jako dyrektor Biura Reasekuracji). Następnie był dyrektorem Biura Umów Reasekuracyjnych w Nasco Karaoglan Group w Paryżu. W l. 1991–93 był prezesem Sedgwick Polska Sp. z o.o. (firma brokerska), a następnie dyrektorem naczelnym należącej do grupy Sedgwick firmy Thilly Reinsurance Services w Brukseli. Od 1996 r. jest prezesem zarządu Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych. Żona jest radcą prawnym, a syn zajmuje się marketingiem we Francji.

Płk Zenon Ksawery Smutniak

(49 l.) wygrał konkurs (było ośmiu kandydatów) i otrzymał nominację na komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dziś jest to jedyna wojskowa uczelnia w Polsce kształcąca personel lotniczy. W 1999 r. promowano w niej zaledwie 23 podporuczników-pilotów. Służbę wojskową rozpoczął w 1970 r. w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu. W l. 1971–75 był podchorążym w dęblińskiej „szkole orląt”, a następnie pilotem-instruktorem w 47 Szkolnym Pułku Śmigłowców. Od 1984 r. służył w Pile (był m.in. dowódcą pułku lotniczego), a w l. 1995–98 dowódcą 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Ostatnio dowodził 2 Brygadą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. Ukończył także Akademię Lotniczą w ZSRR i AON w Warszawie. Żonaty, ma córkę.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Dział kadr; s. 108
Reklama