Archiwum Polityki

Trans-Atlantyk płynie dalej

Informacja zawarta w artykule „Pojedynek Gombrowicza z Sienkiewiczem” [POLITYKA 41], w zdaniu: W pierwszej kolejności ze spisu lektur wypaść ma „Trans-Atlantyk”, o którego wymowie tak pisał sam autor: „Rozluźnić to nasze poddanie się Polsce!...”, jest nieprawdziwa, ponieważ z kanonu lektur nie zostały usunięte dotychczas obowiązujące książki Witolda Gombrowicza. „Trans-Atlantyk” był i pozostał w kanonie lektur w cyklu kształcenia w zakresie rozszerzonym.

Marzenna Piasecka-Dzbeńska


p.o. dyrektora Biura Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Polityka 42.2006 (2576) z dnia 21.10.2006; Listy; s. 122
Reklama