Archiwum Polityki

Kolacja u Friedmana

Zmarły niedawno Milton Friedman zapewne pozostanie w pamięci jako orędownik wolnego rynku i przeciwnik zaangażowania państwa w gospodarkę. Był to przy tym myśliciel głęboki, co warto polecić uwadze zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników. Również w Polsce.

Centralnym punktem refleksji i jednocześnie misji Friedmana była wolność, najważniejsza dyspozycja człowieka jako odpowiedzialnej za swój los i czyny jednostki. Najkrótszą drogą prowadzącą do wolności jest nieskrępowana aktywność gospodarcza, w trakcie której ludzie kształtują materialne podstawy życia swojego i swoich rodzin. Doskonałym miejscem realizacji tej wolności jest wolny rynek taki, jakim go opisał prekursor liberalizmu ekonomicznego i wybitny filozof Oświecenia Adam Smith.

Polityka 48.2006 (2582) z dnia 02.12.2006; Gospodarka; s. 44
Reklama