Archiwum Polityki

1 proc. ma 40 proc.

Materiał do przedwigilijnych rozmyślań: 1 proc. ludności świata zgromadził 40 proc. bogactw planety, uwzględniając stan kont, udziały, ruchomości i nieruchomości. A 10 proc. z grupy najbogatszych ma 85 proc. światowych bogactw. Z kolei na drugim biegunie połowa najbiedniejszych mieszkańców Ziemi nie ma nawet 1 proc. światowego bogactwa. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego dla ONZ przez nowojorski World Institute for Development Economics Research. Badacze przeprowadzili prace studialne w 38 krajach, a reszta z listy ONZ dostarczyła im swych danych statystycznych. Ponad jedna trzecia światowych krezusów to obywatele USA, 27 proc. mieszka w Japonii, 6 proc. w Wielkiej Brytanii i po 4 proc. we Francji i RFN.

Polityka 50.2006 (2584) z dnia 16.12.2006; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 18
Reklama