Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Czy można sobie wyobrazić generała de Gaulle’a, czekającego tygodniami na raport autorytetów, jak skończyć wojnę w Algierii, która niszczyła jedność Francji i jej reputację międzynarodową?
Zbigniew Brzeziński
politolog, były doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
Brzeziński ostro atakuje ekipę prezydenta Busha za fiasko irackie. Zbig uważa, że przywództwo polityczne wymaga czasem przecięcia gordyjskiego węzła. Tu – wywikłania się z Iraku. Tyle że przykład algierski jest moralnie dwuznaczny. Francja się, owszem, wywikłała, ale Algieria do dziś nie może dojść do ładu sama z sobą. W Iraku po Amerykanach powinni sprzątać Amerykanie.

 

T

o symboliczny próg, ale to wciąż za mało w Unii Europejskiej, w której obowiązuje wymóg jednomyślności.
Josep Borrell
przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Po odrzuceniu traktatu w referendach francuskim i holenderskim niektórzy – ale bynajmniej nie większość – uznali go za martwy. Tymczasem teraz Finlandia powiedziała „tak”, podobnie – Bułgaria i Rumunia. Socjalista Borrell nie krył radości: 18 z 27 krajów eurolandu ratyfikowało traktat. Co dalej? Borrell wzywa do kompromisu: wróćmy do dyskusji, ale nie odchodźmy za daleko od proponowanego tekstu traktatu. Niepoprawny optymista czy wizjoner?

 

W

ierzę, że Agencja Praw Podstawowych poprawi ochronę praw człowieka w Unii Europejskiej.
Leena Luhtanen
fińska minister sprawiedliwości
W styczniu 2007 r. rozpocznie działalność Agencja Praw Podstawowych. Zastąpi Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Będzie analizować dane dotyczące przestrzegania praw człowieka w UE.

Polityka 50.2006 (2584) z dnia 16.12.2006; Świat; s. 48
Reklama