Archiwum Polityki

Libretto Drygasa

W artykule „Kompozytor surkonwencjonalny” [POLITYKA 47], poświęconym twórczości Pawła Szymańskiego, błędnie napisałam, że jego opera „Qudsja Zaher” napisana jest do libretta Macieja Drygasa „według Josepha Conrada”. W rzeczywistości jest to autorskie libretto Drygasa, które nie ma nic wspólnego z Josephem Conradem; co więcej, oparte jest na wydarzeniach autentycznych. Opera Szymańskiego nie jest też pierwszym jego utworem do tekstu innego niż religijny – wcześniej, w 1981 r., napisał „Villanelle” do słów Jamesa Joyce’a.

Dorota Szwarcman

Polityka 50.2006 (2584) z dnia 16.12.2006; Listy; s. 85
Reklama