Archiwum Polityki

Kim jest sprawca ocieplenia?

Ze zdumieniem przeczytałem wywiad z panią profesor Haliną Lorenc [POLITYKA 48], w którym pani profesor próbuje dowieść, że współczesne gwałtowne zmiany klimatyczne są wywołane głównie czynnikami naturalnymi, takimi jak zmieniająca się aktywność Słońca.  

Otóż ostatnie badania naukowe dowodzą czegoś zupełnie odwrotnego. Odsyłam panią do artykułu w magazynie „Nature” (wrzesień 2006). Z badań tych wynika, że jasność i temperatura Słońca mogły mieć jedynie minimalny wpływ na podniesienie się globalnej temperatury w ciągu ostatnich 30 lat.

Zdumiewa mnie również to, że pomimo przytłaczającej ilości dowodów na twierdzenie, że to właśnie człowiek swoją działalnością powoduje wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a co za tym idzie ocieplanie się klimatu, jest nadal tylu naukowców, którym tak trudno uznać ten fakt.

Z poważaniem
Przemysław Ogiński

Polityka 50.2006 (2584) z dnia 16.12.2006; Listy; s. 85
Reklama