Archiwum Polityki

Solidarność. Narodziny

Powstanie niezależnych od władzy związków zawodowych z początku nie było tak oczywiste, jak nam się dziś wydaje. Stąd wziął się tzw. kryzys rejestracyjny. Władze PRL, po początkowych ustępstwach, chciały sobie Solidarność podporządkować lub ją rozbić i zantagonizować.

Porozumienia zawarte przez władze i strajkujących robotników nie rozstrzygnęły jednoznacznie sprawy tworzenia niezależnych związków zawodowych. Nie było jasne, czy przyjęte postanowienia dotyczą wyłącznie trzech ośrodków (Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie Zdrój), czy też całego kraju. We wszystkich większych, a także w niektórych mniejszych miastach powstawały jednak komitety założycielskie związków. 11 września 1980 r. doszło do regulującego tę sprawę kolejnego porozumienia, tym razem między komisją rządową i Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym w Hucie Katowice, w którym reprezentowane były górnośląskie przedsiębiorstwa nie należące do Komisji w Jastrzębiu.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 37
Reklama