Archiwum Polityki

Solidarność. Struktura

Ponieważ Solidarność powstawała spontanicznie, jej struktura organizacyjna nie była zbyt klarowna. Ogólnie rzecz biorąc miała strukturę regionalną (terytorialną), ale z coraz silniej dochodzącymi do głosu sekcjami branżowymi i porozumieniami międzyzakładowymi.

Członkowie Solidarności zorganizowani byli w kołach zakładowych, a w wielkich zakładach pracy w kołach wydziałowych połączonych w organizację zakładową. Na czele tych grup członkowskich stały komisje wydziałowe i zakładowe. Instancje te na ogół od samego początku powoływane były demokratycznie na ogólnych zebraniach lub w dużych zakładach, w wypadku komisji zakładowych przez wybranych przedstawicieli. Komisje zakładowe czasami wybierały jeszcze swe prezydia.

Bardziej skomplikowana była struktura władz pośredniego szczebla.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 43
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?

Zaloguj się >