Archiwum Polityki

Poglądy

Związek był podzielony generalnie na radykałów i umiarkowanych – i to w różnych płaszczyznach. Początkowo w Solidarności nie zaznaczały się szczególnie silnie różnice polityczne, najostrzejsze wówczas między grupami doradców. Bardziej zwracano uwagę na pochodzenie ekspertów z różnych środowisk opozycyjnych czy związanych z Kościołem niż na różnice programowe lub propozycje dotyczące form i celów działalności.

Stopniowo różnice pogłębiały się na dwóch zupełnie odmiennych płaszczyznach.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 44
Reklama