Archiwum Polityki

Co się nosiło?

Przede wszystkim umieszczone w widocznym miejscu znaczki z charakterystycznym graficznie napisem Solidarność. Wydawane były przez centralę związkową, poszczególne regiony, a nawet komisje zakładowe. Swoje znaczki miały też NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i NZS. Dużą popularnością cieszyły się także znaczki historyczne: Grudzień ’70, Katyń, 1956, symbol Polski walczącej, różne mutacje orła w koronie (oficjalne godło PRL było jej pozbawione), czy też litera N z flagą biało-czerwoną.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 46
Reklama