Archiwum Polityki

– – – –

Znakiem tym zaznaczano ingerencje cenzorskie w publikacjach. Przewidywała to ustawa o kontroli publikacji i widowisk, uchwalona 31 lipca 1981 r. Pełny zapis ingerencji w tekst wyglądał następująco: [ - - - -] [Dziennik Ustaw nr 20 poz. 99 art. 2 pkt 3].

Przywołany artykuł 2 („Korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach nie można”) miał 10 punktów: od zakazu godzenia w niepodległość i integralność terytorialną PRL, nawoływania do obalania, szydzenia, lżenia, poniżania konstytucyjnego ustroju PRL, godzenia w zasady polityki zagranicznej PRL, ujawniania różnych tajemnic, po zakaz naruszania uczuć religijnych, propagowania dyskryminacji narodowościowej, rasowej oraz treści szkodliwych obyczajowo, w szczególności alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i pornografii.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 51
Reklama