Archiwum Polityki

Kryzys bydgoski

W marcu 1981 r. doszło do najpoważniejszego kryzysu w stosunkach władz z Solidarnością od czasu strajków sierpniowych. Wydarzenia te były w istocie rzeczy punktem kulminacyjnym konfliktu, który zapoczątkowała odmowa rejestracji rolniczej Solidarności. Ale być może wpisywały się w szerszy plan rozprawy z „S”.

Bezpośrednią przyczyną masowych protestów społeczeństwa w całym kraju była brutalna akcja milicji, której funkcjonariusze 19 marca 1981 r. siłą usunęli z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację Solidarności. W trakcie interwencji dotkliwie pobito Jana Rulewskiego i Mariusza Łabentowicza z bydgoskiego MKZ oraz Michała Bartoszcze z rolniczej Solidarności.

Mieli oni zreferować sytuację rolników indywidualnych. Tematem bowiem sesji WRN był program odbudowy gospodarki żywnościowej na lata 1981–1983 oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do 1985 r.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 55
Reklama