Archiwum Polityki

Kwestia chłopska

Czas przedstawić kwestię chłopską, skoro była praprzyczyną największego kryzysu między sierpniem a grudniem. Solidarnościowy wybuch na wsi wyraźnie władze zaskoczył. Robiły wszystko, żeby odmówić chłopom prawa zrzeszania się w związki zawodowe.

Wieś przedsierpniowa tylko z pozoru wyglądała na spokojną. W rzeczywistości robotniczo-chłopski raj PRL, zadekretowany w Manifeście Lipcowym, stawał się dla jej mieszkańców niczym piekący odcisk. To nie znaczy, że wieś tęskniła do powrotu obszarników. Przeciwnie: chłop chciał gospodarować na swojej ziemi, mieć gwarancje nienaruszalności indywidualnego, rodzinnego gospodarstwa rolnego, chciał być traktowany na równi z uspołecznionym sektorem rolnictwa. Bo czuł się dyskryminowany.

Tymczasem władza ludowa nigdy nie zrezygnowała z ideologicznych projektów uspołecznienia rolnictwa.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 58
Reklama