Archiwum Polityki

Podręczne kalendarium

1980

Lipiec
1 – w odpowiedzi na podwyżki cen mięsa strajki zakładów pracy na terenie całego kraju – najszerszy zasięg w woj. lubelskim.

Sierpień
14 – strajk w Stoczni Gdańskiej.
16 – w stoczni powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wałęsą na czele.
17 – MKS formułuje 21 postulatów; do strajku dołącza Szczecin.
24 – przy gdańskim MKS powstaje Komisja Ekspertów z Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem Geremkiem, Waldemarem Kuczyńskim, Jadwigą Staniszkis i Andrzejem Wielowieyskim.
30 – podpisanie porozumień w Szczecinie.
31 – podpisanie porozumień w Gdańsku.

Wrzesień
4 – podpisanie porozumień w Jastrzębiu Zdroju.
5 – Stanisław Kania I sekretarzem KC PZPR na miejsce Edwarda Gierka.
17 – utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność; Wałęsa na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej (KPP).
21 – powołanie Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska.

Październik
18–19 – powstaje Niezależne Zrzeszenie Studentów (NSZ).
24 – sąd rejestruje NSZZ Solidarność, wprowadzając do statutu istotne zmiany.
31 – władze odstępują od zmian w statucie i wydają zgodę na wydawanie ogólnokrajowego tygodnika.

Listopad
10 – Sąd Najwyższy uchyla poprawki do statutu związku. Solidarność zyskuje osobowość prawną.
20 – rewizja w siedzibie Regionu Mazowsze; aresztowanie Jana Narożniaka i Piotra Sapełly za posiadanie tajnej instrukcji prokuratora generalnego PRL dotyczącej ścigania działalności antysocjalistycznej.

Wydania specjalne archiwalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 105
Reklama