Archiwum Polityki

Apel archiwistów

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność od lat gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne dokumentujące historię związku. Korzystają z nich związkowcy, studenci, pracownicy naukowi, dziennikarze z kraju i zagranicy. Organizowane są wystawy, wydawane książki. Zainteresowanie archiwaliami jest ogromne. Niestety nie zawsze możemy sprostać wymaganiom użytkowników, przede wszystkim dlatego, że zgromadzony zasób nadal jest niekompletny.

Jeśli w posiadaniu Państwa są jeszcze fotografie, bibuła czy inne archiwalia, przekażcie je do nas. Wzbogacą one zasób i uzupełnią braki.

Materiały można przekazywać:

• Osobiście – w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk; pok. 015 w przyziemiu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.30.

• Pocztą (adres jak wyżej).

• Odbieramy też sami materiały w miejscach wskazanych przez przekazujących. Prosimy o wcześniejszy kontakt, aby ustalić szczegóły: tel. +48 058 308 43 92, e-mail: archiwum@solidarnosc.org.pl.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 106
Reklama