Archiwum Polityki

Apel archiwistów

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność od lat gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały archiwalne dokumentujące historię związku. Korzystają z nich związkowcy, studenci, pracownicy naukowi, dziennikarze z kraju i zagranicy. Organizowane są wystawy, wydawane książki. Zainteresowanie archiwaliami jest ogromne. Niestety nie zawsze możemy sprostać wymaganiom użytkowników, przede wszystkim dlatego, że zgromadzony zasób nadal jest niekompletny.

Jeśli w posiadaniu Państwa są jeszcze fotografie, bibuła czy inne archiwalia, przekażcie je do nas.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 106
Reklama