Archiwum Polityki

Ważniejsze źródła

• Archiwa AAN, IPN, OBOP;

• Biuletyn pism związkowych i zakładowych AS 1981;

• KC KPZR, Rozwój sytuacji w Polsce i niektóre kroki z naszej strony, 16 kwietnia 1981 r. [w:] Dokumenty. Teczka Susłowa, Warszawa 1993;

• Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, Zespół prognoz. Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.;

• PRL w oczach STASI, t. II Dokumenty z lat 1980–1983, Warszawa 1996;

• Tajne dokumenty Biura Politycznego.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 106
Reklama