Archiwum Polityki

Ważniejsze źródła

• Archiwa AAN, IPN, OBOP;

• Biuletyn pism związkowych i zakładowych AS 1981;

• KC KPZR, Rozwój sytuacji w Polsce i niektóre kroki z naszej strony, 16 kwietnia 1981 r. [w:] Dokumenty. Teczka Susłowa, Warszawa 1993;

• Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość, Zespół prognoz. Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r.;

• PRL w oczach STASI, t. II Dokumenty z lat 1980–1983, Warszawa 1996;

• Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a Solidarność 1980–1981, Londyn 1992;

• Materiały z konferencji naukowej: Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956–1989; Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1956–1989. Pod redakcją naukową Janusza Gmitruka i Zbigniewa Nawrockiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, IPN, Warszawa 2004;

• O stanie wojennym w sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997;

• Solidarność – XX lat historii 1980–2000, Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 2000;

• Marcin Dąbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 2000;

• Stanisław Dąbrowski, Solidarność Rolników Indywidualnych 1976–1981, geneza, nurty, zarys działalności. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Politycznych, Wrocław 1993;

• Andrzej Dorniak, Mariusz Terlecki, Tomasz Wołek, Solidarność, Who’s who, what’s what, BIPS, Gdańsk 1981;

• Andrzej Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Aneks, Londyn 1994;

• Jerzy Holzer, Solidarność 1980–1981. Geneza i historia. Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1983;

• Dariusz Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1989, IPN, Warszawa 2005;

• Jerzy Kłos, Andrzej Lignarski, Janusz Szkutnik, Dwadzieścia lat Solidarności.

Wydania specjalne archiwalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 106
Reklama