Archiwum Polityki

Noty o Autorach (i co robili w latach 1980-1981)

Jerzy Baczyński
– redaktor naczelny tygodnika „Polityka”. W latach 1980–1981 był dziennikarzem „Życia Warszawy”, pierwszym wybranym przez załogę członkiem kolegium redakcji, szefem komisji zbierającej postulaty dziennikarzy. Stan wojenny zastał go we Francji, gdzie był członkiem Komitetu Koordynacyjnego Solidarności w Paryżu, sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Solidarité–Presse–Pologne. W Polsce nie zweryfikowany jako dziennikarz.

Edwin Bendyk
– publicysta działu naukowego tygodnika „Polityka”. W momencie wprowadzenia stanu wojennego miał 15 lat.

Leszek Będkowski
– redaktor prowadzący w tygodniku „Polityka”. W latach 1980–1981 był dziennikarzem „Życia Warszawy”, wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej Solidarności, wybranym przez załogę do kolegium redakcji. Po wprowadzeniu stanu wojennego pozbawiony pracy.

Krzysztof Burnetko
– publicysta działu krajowego tygodnika „Polityka”, współautor przygotowanej do druku książki „Lech Wałęsa. Ludzie, epoka” oraz m.in. „Onyszkiewicz, ze szczytów do NATO”. W latach 1980–81 był uczniem liceum.

Tomasz Chinciński
– historyk, dr nauk humanistycznych, pracownik IPN – Delegatura w Bydgoszczy. Specjalizuje się w dziejach XIX i XX w., jest autorem m.in. publikacji naukowych dotyczących metod działania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Kościoła katolickiego i opozycji politycznej PRL. W momencie wprowadzenia stanu wojennego miał 9 lat.

Jerzy Eisler
– dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, profesor w Instytucie Historii PAN, w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi seminaria magisterskie i wykłady monograficzne na temat powojennej historii Polski.

Wydania specjalne archiwalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 107
Reklama