Archiwum Polityki

Słownik

Bajt – podstawowa jednostka pamięci komputerowej, miara wielkości cyfrowych plików. Bajt to osiem bitów. Bit – najmniejsza jednostka informacji przechowywanej w komputerze. Bit przyjmuje wartość 0 lub 1 wskazując na obecność lub brak sygnału elektrycznego.

Format dokumentów

– sposób zapisywania dokumentów w postaci elektronicznej. Na przykład informacja, że plik został zapisany w formacie MS Word, oznacza, że można go otworzyć w programie Microsoft Word lub innym obsługującym taki format. O formacie dokumentów informują tzw. rozszerzenia nazw, czyli literki znajdujące się w nazwie pliku po kropce.

GPRS (General Packet Radio Service)

– metoda radiowej transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej, umożliwia łączenie z Internetem z szybkością kilkudziesięciu kb na sekundę.

Herc (Hz) – miara częstotliwości, używana m.in. do opisywania szybkości pracy mikroprocesorów (a właściwie częstości, z jaką „tyka” zegar sterujący pracą procesora). Najnowsze mikroprocesory pracują z częstością rzędu gigaherców, a więc miliardów razy na sekundę.

Mega

– przedrostek oznaczający miliony (megabajt to milion bajtów).

Piksel

– fragment obrazu o elementarnej wielkości, czyli najmniejszy punkt, jaki może zostać wyświetlony lub wydrukowany.

Wi-Fi

– łącze radiowe średniego zasięgu umożliwiające włączenie komputera do bezprzewodowej sieci komputerowej za pośrednictwem tzw. hot spota, specjalnej anteny emitującej i przechwytującej sygnał.

Sieć LAN (Local Area Network)

– umożliwia połączenie komputerów w firmie lub w domu tak, by można było wymieniać między nimi dokumenty i łączyć się z Internetem przy użyciu jednego łącza.

Dodatki 44.2005 + Polityka. Książeczka cyfrowa 2 (90085) z dnia 05.11.2005; s. 27
Reklama