Archiwum Polityki

Najstarszy makaron

Archeolodzy prowadzący wykopaliska w Chinach odnaleźli dzban zawierający półmetrowe nitki makaronu. Pochodzą one aż sprzed 4 tys. lat i zostały przygotowane z prosa. Odkrycie to rozstrzyga kwestię pochodzenia makaronu. Do tej pory spierano się, czy wynaleźli go Chińczycy, Arabowie czy Włosi. Za najstarszy zapis na temat makaronu uznawano fragment chińskiej książki pochodzącej sprzed prawie 2 tys. lat.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Nauka; s. 76
Reklama