Archiwum Polityki

Polakom Polska się podoba

Większość rodaków zapewnia, że interesuje się wyglądem budynków, dróg i ulic w ich miejscowościach (86 proc.). Estetyka otoczenia nie ma znaczenia tylko dla 14 proc. badanych. Są to w przeważającej części mieszkańcy pochodzący ze wsi lub na wsi mieszkający.

Z ankiet CBOS wynika, że architektura polskich miejscowości nie wzbudza większych zastrzeżeń.

Ponad trzy czwarte respondentów stwierdza, że podoba im się zabudowa okolicy, w której mieszkają – pod względem wyglądu, rozmieszczenia w przestrzeni i wygody użytkowania.

Percepcja architektury uwarunkowana jest socjodemograficznie. Bardziej negatywnie niż pozostali oceniają zabudowę swojej miejscowości mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys., oraz osoby młode w przedziale 25–34 lata. Co czwartej osobie z tej grupy nie podoba się własna miejscowość. Bardziej krytyczni są ludzie wykształceni.

Również zmiany zachodzące w architekturze miejsca zamieszkania oceniane są częściej przez ankietowanych jako zmierzające w dobrym kierunku (69 proc.) niż w złym (6 proc.). Znaczny jest odsetek osób niepotrafiących dokonać oceny tych zmian oraz niedostrzegających istotnych przeobrażeń (25 proc.).

Pomimo często wyrażanego przez architektów niezadowolenia ze sposobu wkomponowania nowych obiektów w krajobraz, respondenci w dużej części uważają je za ładne i dobrze zaprojektowane (80 proc.). Jeśli chodzi o ocenę estetyki zamieszkiwanego budynku, tylko 44 proc. odpowiedzi jest pozytywnych (w tym 17 proc. zdecydowanie).

Więcej niż co piąty badany ma ambiwalentny stosunek do wyglądu własnego bloku lub domu, natomiast co trzeci określa go w kategoriach negatywnych.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Społeczeństwo; s. 82
Reklama