Archiwum Polityki

Zemsta Przewodniczącego

Przewodniczący Roman Giertych objeżdża Polskę konsultując ze swoimi zwolennikami projekty ustaw, które Klub Poselski LPR chce złożyć marszałkowi Sejmu. Wśród nich jest ustawa o zmianie siedzib instytucji państwowych. Ważniejsze należy przenieść do miast wojewódzkich: Trybunał Konstytucyjny do Krakowa, Najwyższą Izbę Kontroli do Poznania, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do Szczecina itd. Zdaniem Giertycha Warszawa nie jest całą Polską, wiele miast w kraju ma bogate tradycje, społeczny potencjał i nie mniej wykwalifikowanych pracowników. Nowe lokalizacje ważnych urzędów mają podnieść rangę i prestiż wojewódzkich miast oraz osłabić tendencje alienowania się od centrum. Urzędom trzeba znaleźć nowe siedziby – co kosztuje, ale ceny najmu nieruchomości i płace urzędników poza Warszawą są niższe – argumentuje LPR.

W Europie są kraje, np. Niemcy, gdzie (z uwagi na federalny charakter państwa) niektóre ważne urzędy kiedyś były poza Bonn, a dziś są poza Berlinem. W Polsce nie ma landów, a niemieckie wzorce LPR dotąd się raczej nie podobały. Czym zatem można tłumaczyć pomysł wyprowadzania centralnych urzędów z Warszawy? Chyba tylko zemstą Giertycha za niskie poparcie ze strony warszawiaków, które omal nie spowodowało, że Giertych w tej kadencji nie zasiadałby w poselskiej ławie.

Polityka 44.2005 (2528) z dnia 05.11.2005; Fusy plusy i minusy; s. 104
Reklama